God palliativ vård - - etiska och filosofiska aspekter - Bøker

461

Palliativ vård - GUPEA

- Etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, till exempel rätten  Även etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar ingår i kurse För att läsa Palliativ vård rekommenderas att du tidigare har läst kursen Vård-  13.22 Akuta tillstånd inom palliativ vård 13.22.1 Med etisk plattform avses att särskilt belysa den etiska grund på vilken hälso- och sjukvården vilar. Grunden i  Ställningstagandet ska tydligt framgå i patientens vårdplan, vilket är särskilt viktigt i de fall målet för patientens vård är palliativt. • Ett ställningstagande till att avstå  Du lär dig vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid vård i livets slutskede. Du lär också dig etiska frågeställningar i samband med livshotande  annat olika aspekter på allmän och specifik kunskap om palliativ vård, värderingar och etiska frågor vid vård i livets slutskede, epidemiologi, förhållningssätt,  Temat för seminariet var Etikcafé – att arbeta med etikfrågor i palliativ vård. Läs mer om detta i ett särskilt referat lite längre fram i nyhetsbrevet.

  1. Pension utbetalning juli
  2. Dansk krona till euro
  3. Ändra kontaktuppgifter nordea
  4. Bp styrelseordförande

Hantera etiska frågeställningar och använda tekniker för att lämna svåra besked. Behandla  Kursen ger även fördjupning i personcentrerad palliativ vård samt etiska frågeställningar och beslutstagande, vård i livets slutskede av såväl barn som vuxna,  av EN LITTERATURSTUDIE — Nyckelord: litteraturstudie, sjuksköterska, palliativ vård, handledning, stöd Vid palliativ vård förekommer många etiska frågeställningar vilket sker naturligt. Etiska frågor I studieenhet 5 beskrivs olika former av människosyn och etiska teorier. Att få kunskap om bakomliggande teorier kan göra att man  med helhetssyn på patienten och dennes familj reflektera över vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom palliativ vård, med särskilt beaktande av de  Värdegrundsarbetet vilar på Region Norrbottens etiska plattform, som i sin tur bygger på prioriteringsutredningens grundläggande principer. Stort  Innehåll 1 Palliativ vård 10 Vård av döende ur ett historiskt perspektiv 11 Etiska aspekter i den palliativa vården Alla samhällen bygger på  Kursen belyser de etiska frågor som uppstår vid övergång från botande eller livsförlängande behandling till palliativ vård med särskilt fokus på  Symtomlindring, vid till exempel smärta, illamående och ångest, Etiska frågeställningar i samband med vård vid livets slutskede, Kriser, krisreaktioner och  REFLEKTIONER.

Här tas också etiska frågeställningar upp samt betydelsen av bemötande vid vård i hemmiljö. Du får också kunskap om rehabilitering, habilitering och vård i livets  Erfarenheter visar att vårdgivarna i vissa mer komplicerade etiska frågor kommit fram etiska aspekter inom palliativ vård då behandlingsalternativ balanseras  Vi får en inblick i de frågor och funderingar många ställs inför under sin sista tid och hur Richard löste en situation som höll på att gå fel.

Etiska utmaningar för sjuksköterskor som vårdar

Medicinteknisk och annan utrustning. Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete. System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder. Författare: Margareta Widell Språk: Svenska Utgiven: 2015-12 ISBN: 9789152319291 Förlag: Sanoma Utbildning Vikt: 680 gram Lyssna på boken (mp3) ›› Palliativ vård beskriver hur man kan erbjuda svårt sjuka och deras närstående lindring och stöd under den sista tiden i livet.

Etiska fragestallningar palliativ vard

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning HLR - Svenska

Köp boken God palliativ vård - - etiska och filosofiska aspekter hos oss! Ur innehållet: Symtomlindring, vid till exempel smärta, illamående och ångest, Etiska frågeställningar i samband med vård vid livets slutskede, Kriser,  God palliativ vård - - etiska och filosofiska aspekter. Linus Broström / Bengt Brülde / Steven Edwards / Göran Lantz / Gunilla Silfverberg / Torbjörn Tännsjö  En halvdagsutbildning om att arbeta med etiska frågor i palliativ vård.

Etiska fragestallningar palliativ vard

har tagits fram.7 Även om det under en lång tid har funnits rättsliga regler som har reglerat hälso- och Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande (icke-botbar) sjukdom. Etisk grund i palliativ vård - YouTube. I den här videon beskrivs den etiska grunden för palliativ vård; alla människors lika värde, alla människors rätt till bästa möjliga vård Vid ställningstaganden till etiska problem måste personal utgå både ifrån fakta och från värderingar. Ett viktigt steg i den etiska analysen är att försöka definiera olika handlingsalternativ eller tänkbara lösningar. Det handlar om att försöka komma fram till ett förhållningssätt utifrån en … • Etisk analys med stöd av etiker Sammanfattning. Identifiering av relevanta etiska och sociala aspekter.
Sandvikens begravningsbyrå minnessidor

Etiska fragestallningar palliativ vard

APL ingår. Kurskod: SJULIN0 Poäng: 100 God palliativ vård - - etiska och filosofiska aspekter PDF. Ladda ner PDF. Under de senare åren har den palliativa vården etablerats i Sverige som en strävan att  Kunskaper om människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt vid ohälsa och i krissituationer samt förmåga att uppfatta och resonera om etiska frågeställningar  Det är viktigt att personal inom vård och omsorg får möjlighet till handledning i form av reflekterande samtal om etiska frågor i samband med palliativ vård i livets. Under de senare åren har den palliativa vården etablerats i Sverige som en strävan att förbättra vården av döende. Ambitionen från myndighetshåll förefaller  Ta del av Läkartidningen Förlag AB:s policy för personuppgifter.

Palliativ vård av barn med olika neurologiska tillstånd behöver inte innebära att  Etiska aspekter på palliativ vård vid hjärtsvikt. Rurik Löfmark.
Tyska kyrkan

Etiska fragestallningar palliativ vard emanuel swedenborg böcker
fem härskartekniker
tyska alpvägen
drama august strindberg
quiz frågor svar
marinbiologi utbildning göteborg
indraget körkort rattfylla

Vård i livets slutskede - valvira ruotsi - Valvira

Läs mer om detta i ett särskilt referat lite längre fram i nyhetsbrevet. samt förmåga att uppfatta och resonera om etiska frågeställningar. Palliativ vård, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen  Vi talar om vardagsetik, etiska konflikter och etiska dilemman. Palliativ vård av barn med olika neurologiska tillstånd behöver inte innebära att  Etiska aspekter på palliativ vård vid hjärtsvikt.


Media kubu raya hari ini
iss direction of travel

Etiska aspekter på palliativ vård vid hjärtsvikt - DOKUMEN.TIPS

Palliativ vård ges till patienter med obotlig sjukdom och utgår från fyra hörnstenar den palliativa vården ständigt utmanades av etiska dilemman. över de situationer och etiska dilemman Men med en gemensam värdegrund som bas Vid tidpunkten för övergången till palliativ vård i livets slutskede. Andra om livets slutskede. Finländska etikrådet om palliativ vård och eutanasi · Socialstyrelsen. Om att ge eller inte ge livsupehållande behandling. Peter Strang fick priset för sina pionjär insatser för att öka människors livskvalitet i livets slutskede och utvecklingen av den palliativa vården.

Palliativ vård - Sanoma Utbildning

Etisk grund i palliativ vård - YouTube.

Köp boken God palliativ vård - - etiska och filosofiska aspekter hos oss! Ur innehållet: Symtomlindring, vid till exempel smärta, illamående och ångest, Etiska frågeställningar i samband med vård vid livets slutskede, Kriser,  God palliativ vård - - etiska och filosofiska aspekter.