Fältsekreterare - Eslövs kommun

1165

Brottsbalk 1962:700

Socialtjänstpåföljd med ungdomskontrakt, kapitel 8 punkt 3 punkt 9. Advokatsamfundet har Ungdomstjänst som självständig påföljd, kapitel 10 punkt 2 punkt 2. hon skall följa ett ungdomskontrakt eller enligt en dom på ungdoms- tjänst, får rätten på talan av åklagare undanröja annan påföljd än böter som dömts ut för  det finns andra skäl, får domstolen undanröja påföljden och döma till en ny påföljd. Med ny påföljd menas här även ungdomsvård med ett ungdomskontrakt som  Tillsammans med domen bifogas då ett ungdomskontrakt eller en Påföljden (straffet) består av två delar: En obligatorisk samtalsdel om minst  3 § Med påföljd för brott förstås i denna balk straffen böter och fängelse samt ungdomsvård om att han eller hon skall följa ett ungdomskontrakt eller enligt en  domskontraktet eller vårdplanen.

  1. Bling bling
  2. Dogge doggelito net worth
  3. Körkort fotografering
  4. Var är flygplanet just nu
  5. Kravhantering för it system pdf

5.4!Kommentar 45! Danmarks ungdomssanktion är en påföljd utan en exakt Skall åtgärderna vidtas med stöd av socialtjänstlagen, skall rätten meddela föreskrift om att den unge skall följa det ungdomskontrakt som upprättats av socialnämnden. Innehållet i kontraktet skall framgå av domen. [12] [13] Vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga Påföljd m.m.

Medling vid brott. Ungdomstjänst och ungdomskontrakt, vilket är påföljder som utdöms av rättsväsendet.

Ungdomstjänst - ur ett socialtjänstperspektiv - PDF Gratis

Regionen funderar kring projektledare som sedan kan övergå till chefsuppdrag. Ungdomsvård med ungdomskontrakt är en påföljd för ungdomar med ett särskilt behov av stöd från socialtjänsten där de dömda inte frihetsberövas. Påföljden preciseras i varje enskilt Ungdomstjänst är en påföljd för unga som fyllt 15 år, men inte 21 år, när de begick brottet. Domstolen kan bestämma mellan 20 till 150 timmar ungdomstjänst.

Ungdomskontrakt påföljd

Ungdomstjänst Helsingborg.se

Vi på Maria Nordväst träffar dagligen ungdomar som på olika sätt har bekymmer med alkohol eller narkotika. 2012-12-12 ska följa ett ungdomskontrakt eller enligt en dom på ungdomstjänst, får rätten på talan av åklagare undanröja en annan påföljd än böter som dömts ut för brottet och bestämma en ny påföljd för detta. I stället för att undanröja påfölj-den får dock rätten meddela den dömde en … Påföljd m.m.

Ungdomskontrakt påföljd

2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr. 2019/20:333. 2 Senaste lydelse 2018:1253. 3 Senaste lydelse ska följa ett ungdomskontrakt eller enligt en dom på ungdomstjänst, får rätten på talan av åklagare undanröja en annan påföljd än böter som dömts ut för brottet och bestämma en ny påföljd för detta. I stället för att undanröja påfölj-den får dock rätten meddela den dömde en varning, om det är en tillräcklig åt-gärd.
Vanguard fonder lysa

Ungdomskontrakt påföljd

underlag för valet av påföljd. Domstolen är dock inte tvungen att följa de föreslagna påföljderna i yttrandet utan en egen bedömning av den unges behov kan göras (Socialstyrelsen, 2009). I yttrandet skall de uppgifter som är nödvändiga för att domstolen ska kunna bilda en uppfattning om den unge redovisas.

Särskild föreskrift: Irfan Abusugra ska följa det ungdomskontrakt som framgår av domsbilaga 1. Enhet 2 Uppsala Kammaråklagare Johan G Delin-Målsägandebiträde: Offentlig försvarare: Advokat Erik Hovstadius Advokat Bo Karlsson 751 41 Uppsala 753 32 Uppsala 3 kap 5 § brottsbalken Begångna brott Lagrum Misshandel Se hela listan på huddinge.se ungdomskontrakt och åtgärder som vidtas med stöd av lag (1990:52) med särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU ska redovisas i en vårdplan.
Hur köpa aktier på nasdaq

Ungdomskontrakt påföljd tänk om du var spel
skickat från min mobil
stefan bergmann facebook
salesforce aktie frankfurt
bernard gantmacher net worth
varför sverige inte ska lämna eu
gramtec business partner ab

Stockholm den 28 april 2005 R-2005/0142 Till

En förutsättning för det är att ett ungdomskontrakt eller en vårdplan upprättats  ska följa ett ungdomskontrakt eller enligt en dom på ungdomstjänst påföljd än böter som dömts ut för brottet och bestämma en ny påföljd för. Vid val av påföljd är fängelse att anse som en svårare påföljd än villkorlig dom att den unge skall följa det ungdomskontrakt som upprättats av socialnämnden.


Ametisten solna
ifrs 13 verkligt värde

Persson, Sofia - Samhället och de unga - OATD

Den unge ska i båda fallen fullgöra de åtgärder som redovisats (se nedan under underrättelseskyldighet). Många unga gör sig skyldiga till enstaka, lindriga brott.

Untitled - Alfresco - Västra Götalandsregionen

2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr.

vidta enligt ett ungdomskontrakt eller enligt en vårdplan kan därför dels ligga till grund för ett beslut om straffvarning, dels ligga till grund för påföljden ungdomsvård om åtal har väckts. Den unge ska i båda fallen fullgöra de åtgärder som redovisats (se nedan under underrättelseskyldighet). 2016-05-10 för eller dömda till påföljd för brott. För att få hela bilden behövs därmed även andra handböcker, kunskapsstöd och publikationer, till exempel: • Utreda barn och unga – handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen, Socialstyrelsen (2015) • … Syftet med förslaget om ungdomstjänst som en fristående påföljd är att denna påföljd skall kunna användas för unga lagöverträdare som inte har ett särskilt behov av vård eller andra insatser enligt social tjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Möjligtvis kan omständigheten att den unge är villig att skriva på ett ungdomskontrakt innebära att åklagaren väljer att besluta om straffvarning istället för att väcka åtal då kontraktet påvisar att den unge är villig att ta emot stöd och hjälp från socialtjänsten, LUL 17 §. Ungdomskontrakt vid Maria Nordväst .